High School

alphavirus.org

The McInerney Laboratory at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Sommarforskarskolan med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever

Karolinska Institutet ger sedan 1985 en Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever. Alla elever som går ut årskurs 2 eller 3 på naturveteskapliga program på gymnasieskolor i Sverige är behöriga att söka till sommarforskarskolan.


Syftet med sommarforskarskolan är att stimulera och ge intresserade elever/studenter möjlighet att prova på forskning tidigt under sin utbildning. Sommarforskarskolan består av en introduktionsvecka med föreläsningar och studiebesök. Därefter deltar studenterna i ett forskningsprojekt hos forskargrupp på Karolinska Institutet under 4 veckor. Sommarforskarskolan avslutas med fler studiebesök och att studenterna presenterar de projekt de gjort under sommaren muntligt för varandra. Projektet ska även redovisas i en skriftlig rapport. Under sommaren förekommer även sociala aktiviteter ledda av studenter från KI.


För vidare information, se  här.