High School

Sommarforskarskolan med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever

(Summer Research School for High School students)

Since 2012, Gerry has been the director of the KI Summer Research School for Swedish High School students. Information is only available in Swedish here


Karolinska Institutet ger sedan 1985 en Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever. Alla elever som går ut årskurs 2 eller 3 på naturveteskapliga program på gymnasieskolor i Sverige är behöriga att söka till sommarforskarskolan.


Syftet med sommarforskarskolan är att stimulera och ge intresserade elever/studenter möjlighet att prova på forskning tidigt under sin utbildning. Sommarforskarskolan består av en introduktionsvecka med föreläsningar och studiebesök. Därefter deltar studenterna i ett forskningsprojekt hos forskargrupp på Karolinska Institutet under 4 veckor. Sommarforskarskolan avslutas med fler studiebesök och att studenterna presenterar de projekt de gjort under sommaren muntligt för varandra. Projektet ska även redovisas i en skriftlig rapport. Under sommaren förekommer även sociala aktiviteter ledda av studenter från KI.


För vidare information, se här.